Meldingen openbare ruimte

Een gat in de weg?
Een omgewaaide boom?
Een kapotte lantarenpaal?
Een eenvoudig verkeersprobleem?

Bel het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente
Tel: 035- 14 035

of email: publiekszaken@hilversum.nl

of meld het via Webcare (w-app) telnr. 06-1385 2953