Over ons

Het wijkcentrum is erop gericht om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen en om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen door verschillende activiteiten aan te bieden. De activiteiten zijn er voor diverse groepen zoals kinderen, jongeren en ouderen. Ze zijn erop gericht bewoners zich thuis te laten voelen in hun huis en hun buurt. Ter impressie, zie de link hoe het vroeger was.

Elkaar ontmoeten. Contact maken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Versa Welzijn organiseert momenten om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar te ontmoeten o.a. in het wijkcentrum of op een andere locatie in uw buurt.   

Cursussen en gespreksgroepen. Versa Welzijn organiseert vaak samen met andere
organisaties cursussen, trainingen en gespreksgroepen. Bijvoorbeeld voor kinderen, jongeren en
volwassenen die sterker in het leven willen staan.

Opbouwwerk verbindt en versterkt (buurt)gemeenschappen en onderlinge contacten. Dit doen
zij om het leefklimaat in de wijk voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Opbouwwerkers kijken
naar mogelijkheden en kansen die in een buurt aanwezig zijn. Zij helpen buurtbewoners hun eigen
krachten en talenten te ontdekken.

Maatschappelijk werk. Soms zijn er situaties waar u zelf niet uitkomt. Ook niet met hulp van
familie of anderen uit uw omgeving. Denk aan geldzorgen, werkeloosheid, opvoeding, eenzaamheid,
verwerking, relatieproblemen of huiselijk geweld. Dan kunt u terecht bij het maatschappelijk werk
van Versa Welzijn. De vertrouwelijke gesprekken zijn individueel of in groepsverband (en gratis).

Het kinderwerk leert kinderen van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier en in een veilige
omgeving hun kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. De kinderwerkers organiseren activiteiten
in wijkcentra, op straat en op pleinen. Ook hebben zij contact met ouders en opvoeders en geven zij
lichte opvoedondersteuning. Voor de kinderen is er ook huiswerkbegeleiding en een
weerbaarheidstraining Rots en Water.

Jongerenwerk. Zij ondersteunen en helpen tieners en jongeren van 13 t/m 23 jaar bij dingen die
voor hen belangrijk zijn. Daarnaast bieden zij een breed aanbod aan interessante, leerzame en
sportieve activiteiten in verschillende jongerencentra en in de wijken, door en met jongeren.

Taaloefengroep. Onder begeleiding van een taalcoach praten anderstaligen over
alledaagse dingen en het leven in Nederland. Zo leert men beter Nederlands spreken maar
ook de Nederlandse samenleving kennen. In St. Joseph zijn er verschillende groepen voor beginners en
gevorderden. Zie www.versawelzijn.nl/activiteiten.

Voor vragen over de activiteiten neemt u contact met: 

npol@versawelzijn.nl, 06-47980290
ttuk@versawelzijn.nl, 06-13786776
laboujid@versawelzijn.nl, 06-13495346

Met vriendelijke groeten,
Team St. Joseph